Chi phí cấy ghép implant

Chi phí cắm ghép implant phụ thuộc vào vị trí răng cần cắm ghép.
Loại 1: implant Dio
KHÁM VÀ TƯ VẤN
(CONSULTATION & EXAMINATION
)
CHI PHÍ
(PRICE)
Khám và tư vấn (Consultation & Examination)
Miễn phí (Free)
                                               RĂNG CỬA IMPLANT
Giai đoạn 1 : Đặt implant TT đợt 1:  09 triệu/implant
Giai đoạn 2 :  + Gắn Abutment Titanium+ Răng sứ trên implant – Sứ kim loại Cr-Co  + Sứ kim loại Wirobond
+ Sứ E.max Ziconia CAD/CAM
  TT đợt 2:                 4,5 triệu/Abutment                   2,5 triệu / răng
                 3,5 triệu/ răng
                 5,5 triệu / răng
                                         RĂNG TRONG  IMPLANT
Giai đoạn 1 : Đặt implant TT đợt 1:  12 triệu/implant
Giai đoạn 2 : + Gắn Abutment Titanium+ Răng sứ trên implant – Sứ kim loại Cr-Co  + Sứ kim loại Wirobond 280
+ Sứ E.max Ziconia CAD/CAM
  TT đợt 2:                 4,5 triệu/Abutment                   2,5 triệu / răng
                 3,5 triệu/ răng
                 5,5 triệu / răng
Loại 2: implant Mis
KHÁM VÀ TƯ VẤN
(CONSULTATION & EXAMINATION
)
CHI PHÍ
(PRICE)
Khám và tư vấn (Consultation & Examination)
Miễn phí (Free)
                                               RĂNG CỬA IMPLANT
Giai đoạn 1 : Đặt implant TT đợt 1:  15 triệu/implant
Giai đoạn 2 :    + Gắn Abutment Titanium
+ Răng sứ trên implant – Sứ kim loại Cr-Co
+ Sứ kim loại Wirobond
+ Sứ E.max Ziconia CAD/CAM
    TT đợt 2:  
               4,5 triệu/Abutment
                 2,5 triệu / răng
                 3,5 triệu/ răng
                 5,5 triệu / răng
                                            RĂNG TRONG  IMPLANT
Giai đoạn 1 : Đặt implant TT đợt 1:  12 triệu/implant
Giai đoạn 2 :   + Gắn Abutment Titanium
+ Răng sứ trên implant – Sứ kim loại Cr-Co
+ Sứ kim loại Wirobond 280
+ Sứ E.max Ziconia CAD/CAM
    TT đợt 2:  
              4,5 triệu/Abutment
                 2,5 triệu / răng
                 3,5 triệu/ răng
                 5,5 triệu / răng
Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét